browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wildbeheerplan

Status van het wildbeheerplan

Het wildbeheerplan, vastgesteld bij 2/3 meerderheidsbeslissing van de AV is voor alle leden bindend. Wijzigingen die men wil aanbrengen aan dit beheersplan zullen op dezelfde wijze dienen genomen te worden.

Het plan biedt aan de leden en aan derden de mogelijkheid kennis te nemen van de doelstellingen en de manier waarop wij hopen deze te realiseren.

Sinds ons ontstaan hebben we reeds 3 Wildbeheersplannen opgemaakt:

Wildbeheerplan 2000-2005

Het eerste wildbeheerplan werd opgemaakte door de wbeva zelf in eigen beheer:
Wildbeheerplan 2000-2005

Wildbeheerplan 2006-2012

Het tweede wildbeheerplan werd ook opgemaakt door de wbeva zelf in eigen beheer:
Wildbeheerplan 2006-2012

Wildbeheerplan 2012-2018

Opgemaakt door het Kenniscentrun HVV (is nog in behandeling bij het ANB):
Wildbeheerplan 2012-2018

met volgende bijlagen:

 

 


Designed by Rebound Powered by Hunting.be