browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Loonwerker Agri Van Damme uit Horebeke denkt ook aan het wildleven tijdens het maaien van gras !

Posted by on 25/05/2020

Agri Van Damme BVBA, de grootste loonwerker binnen het werkingsgebied van de WBEVA, maait met een triple maaier. Dit zorgt voor een enorme werkgang van 9 meter ! Het is nu net die breedte die ook zijn voordeel heeft.

Agri Van Damme - Horebeke

Koen Van Damme aan het woord : “Wij hebben als voordeel met onze brede machines dat we spoor naast spoor kunnen maaien ipv rondgaand zoals de meeste boeren maaien, waardoor het wild kan opschuiven ipv ingesloten raakt. Wij houden zeker rekening met het wild. Groeten Koen.”

Dit is uiteraard niet alleen gewenst in het kader van het beschermen van diverse diersoorten en enkele wildsoorten. Tevens is het van groot belang voor de kwaliteit van het voeder die de landbouwer oogst. Kadavers in het ruwvoer zorgen niet alleen voor kwaliteitsverlies, ze kunnen tevens aanleiding geven tot botulisme, met alle gevolgen van dien. Meer info kan je vinden op

Bedankt voor de vlotte samenwerking Koen ! Meer info kan je hier vinden.

Namens het bestuur van de WBEVA

Joris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Designed by Rebound Powered by Hunting.be