browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bijzonder bejaging – Aanvragen op WBE-niveau

Posted by on 16/03/2020

Beste leden,

Via deze weg wensen wij jullie te informeren dat de aanvragen voor bijzondere bejaging gebeurden op WBE-niveau en dit voor volgende diersoorten :

1/Houtduif
2/Canadese gans
3/Damhert
4/Wild zwijn

Individuele meldingen dienen dus niet meer te gebeuren.

!! Er dient wel steeds minstens 1 preventieve maatregel toegepast te worden (code goede praktijk!) alvorens tot bijzondere bejaging over te gaan !! (zie formulieren die u dient bij te hebben en via mail kan aanvragen bij het Dagelijks Bestuur op wbe.vlaamseardennen@gmail.com)

Labels voor afschot damhert en everzwijn kunnen bij Roland of Quentin afgehaald worden.

 

Namens DB WBEVA
Joris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Designed by Rebound Powered by Hunting.be