Najaarstelling patrijs 2020 – HVV

Beste leden van WBEVA
Onderstaand een warme oproep om gevolg te geven aan najaarstelling patrijs 2020. Per mail zal u het Excel-bestand ontvangen dat u kan invullen en bezorgen op volgende emailadres : ‘wbe.vlaamseardennen@gmail.com’.
Alvast bedankt om dit ter harte te nemen !

Weidelijke groet

Dagelijks bestuur WBEVA

Oproep HVV :

Beste jagers,

Ook dit jaar doet HVV een warme oproep aan minstens de jagers van alle WBE’s die patrijs willen blijven bejagen om de najaarsstand van patrijs te tellen. Het is van belang voor het behoud van patrijs en patrijzenjacht dat we kwaliteitsvolle en betrouwbare telgegevens verzamelen.

Waarom de najaarsstand tellen?
– Omdat dit de enige manier is om je afschot te bepalen
– Omdat je op basis van die kennis efficiënt en zonder veel verstoring met goed resultaat patrijs kan jagen
– Omdat feiten en cijfers de enige weg zijn om het gesprek met de overheid te voeren voor het behoud van de jacht op de patrijs
Hoe de najaarsstand tellen?
De tellingen worden standaard uitgevoerd in de periode 15/08 tem 14/09. HVV maakte samen met enkele patrijzenexperts een document op met tips om de najaarsstand zo goed mogelijk in beeld te brengen (zie PDF in bijlage) . Lees dit document zeker voor je start met de tellingen. Verloop najaarstelling  
Ook in de toekomst blijven we inzetten op open tellingen. Dat is nodig om te laten zien dat jagers op een serieuze en onderbouwde manier aan faunabeheer doen. De huidige ontwikkelingen op het vlak van COVID-19 en de wettelijke regels voor de inperking van dit virus zorgen ervoor dat het uitnodigen van externe personen bij de tellingen dit jaar helaas niet mogelijk zal zijn.

Wat met de telcijfers?
Stuur de resultaten van je telling voor 15 november 2020 door aan je WBE via het gestandaardiseerd en volledig ingevuld invulformulier in bijlage. Doe dit digitaal in excel. De WBE spaart er veel tijd mee.
De WBE stuurt aan HVV een overzicht van de samengevatte cijfers per deelnemend jachtrevier.

Alvast bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan dit initiatief!

Met vriendelijke groeten,

Kenniscentrum-team

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jacht in de media

Beste leden,

Gisteren 16/06 werd tijdens het programma ‘Twee tinten grijs’ de jacht als onderwerp behandeld. Hierbij  kwam de jachtgroep Vander Beken (lid van onze WBEVA) mooi in beeld met hun kleinwildjacht. Tevens gingen de programmamakers (op invitatie van Vandewoestijne Kristof – jachtsite.be) richting Duitsland voor het grootwild. Mocht u de uitzending gemist hebben, kan u deze opnieuw bekijken via volgende link.

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/twee-tinten-grijs/1/twee-tinten-grijs-s1a8/?fbclid=IwAR34TucrBBPyL7oHD8IFs75fKpTguw0Vt5Y9AY5TqtvXBhPQUDwjqDr6l6k#close

 

Vandaag 17/06 was Kristof ook nog te horen op Radio 2. Beluister het fragment hier : http://outpost.vrt.be/pri…/interviewjagen_20200617074250.mp3

 

Bedankt aan allen die hierin een positieve bijdrage heeft geleverd !!

 

Weidmansheil

Joris
WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Loonwerker Agri Van Damme uit Horebeke denkt ook aan het wildleven tijdens het maaien van gras !

Agri Van Damme BVBA, de grootste loonwerker binnen het werkingsgebied van de WBEVA, maait met een triple maaier. Dit zorgt voor een enorme werkgang van 9 meter ! Het is nu net die breedte die ook zijn voordeel heeft.

Agri Van Damme - Horebeke

Koen Van Damme aan het woord : “Wij hebben als voordeel met onze brede machines dat we spoor naast spoor kunnen maaien ipv rondgaand zoals de meeste boeren maaien, waardoor het wild kan opschuiven ipv ingesloten raakt. Wij houden zeker rekening met het wild. Groeten Koen.”

Dit is uiteraard niet alleen gewenst in het kader van het beschermen van diverse diersoorten en enkele wildsoorten. Tevens is het van groot belang voor de kwaliteit van het voeder die de landbouwer oogst. Kadavers in het ruwvoer zorgen niet alleen voor kwaliteitsverlies, ze kunnen tevens aanleiding geven tot botulisme, met alle gevolgen van dien. Meer info kan je vinden op

Bedankt voor de vlotte samenwerking Koen ! Meer info kan je hier vinden.

Namens het bestuur van de WBEVA

Joris

Categories: Nieuws | Leave a comment

Vlaams patrijzenproject – beheerwerken voor patrijs in tijd van Corona – Update HVV

Beste patrijzenverantwoordelijken,
Beste WBE-verantwoordelijken,
Beste Jagers,

 

Het zijn moeilijke tijden. COVID-19 blijft het ritme bepalen, hopelijk zijn jullie allen en jullie dierbaren gezond en wel. Het Coronavirus heeft implicaties en één daarvan is de gevolgen voor het beheer van ons jachtveld. Het voorjaar en de vroege zomer zijn de meest cruciale periode voor de patrijzen in je jachtveld.  Door de Coronacrisis zijn er echter nog steeds restricties op het beheer van ons jachtveld. Toch is er recent een belangrijke versoepeling in het licht van de bijzondere jacht en de bestrijding. Deze wijziging, die er kwam na veelvuldig overleg van HVV met parlementsleden van de Vlaamse meerderheid, laat ons ook toe om activiteiten van predatorcontrole opnieuw aan te vatten.

 

In onderstaande mail geven we een overzicht van beheeracties die aan de orde zijn en die we kunnen uitvoeren in deze periode

 

Habitatverbetering en predatorcontrole in tijden van Corona

–          De groepsaankoop van zaadmengsels kon, na wat overleg- en zoekwerk doorgaan. De mengsels zijn intussen geleverd op de leverpunten, waar ze kunnen worden opgehaald door landbouwers, waarvoor dit telt als een essentiële verplaatsing in deze tijd van Corona. Ook de inzaai van fauna-akkers wordt helaas nog steeds beschouwd als een niet-essentiële verplaatsing en activiteit, tenzij indien uitgevoerd door een landbouwer, die telt als professioneel in dit kader. Zaai niet in als er nog geen regen is gevallen/geen regen meer wordt voorspeld.

–          Goede fauna-akkers  moeten:

  • In de zomer insectenrijk kuikenhabitat vormen. Insecten vormen het stapelvoedsel van de patrijzenkuikens. Als de patrijzenkuikens dicht bij de broedplek veel insectenrijk habitat aanwezig hebben, verhoogt dit hun kansen op overleving.
  • Dekking bieden gedurende het hele jaar en een veilige plek om te broeden.
  • Wintervoedsel (vooral zaden) voorzien

Om al deze functies te vervullen werk je best met een combinatie van een stuk nieuw ingezaaid fauna-mengsel en een stuk faunamengsel dat je een tweede jaar op het veld laat staan (en dus niet opnieuw inzaait dit jaar). Dit kan je doen als je een voldoende groot perceel hebt en als het mengsel van vorig jaar nog voldoende dekking biedt. Probeer de overjaarse stukken fauna-akker te laten liggen in stroken van minimaal 15 m (beter 20 m) breed. In dat geval zijn patrijzen en fazanten die zouden gaan broeden in dit perceel minder vlot te vinden voor predatoren.

Zaai de mengsels niet te dicht in! Bij te dichte inzaai gaan één of enkele soorten het mengsel domineren, is de begroeiing te dicht om aantrekkelijk te zijn voor wildsoorten en gaat ze in de winter sneller platliggen na sneeuwval. Zaai dus maximaal in aan de geadviseerde zaaidichtheid. Voor de mengsels uit de groepsaankoop Zot van pAtrijs: PARTRIDGE-mengsel : max. 7 kg/ha – Wildmengsel Hubertus: max. 25 kg/ha (wordt geadviseerd door de zaadfirma – zaai zeker niet dichter, je kan eventueel experimenteren met iets lagere zaaidichtheden van vb. 15 kg/ha).

  • Tips voor de inzaai en het beheer van de faunamengsels uit de groepsaankoop Vlaams patrijzenproject vind je hier.
  • Tips rond locatie, grootte, beheer, … om fauna-akkers nog meer te laten renderen vind je hier.

–          In het voorjaar en de vroege zomer zijn  patrijzenpopulaties gevoelig voor predatie. Factoren zoals de predatie van de broedende hen (waarbij het legsel ook verloren gaat), predatie van de eieren en van de kuikens kunnen een invloed hebben op de populatie-evolutie. Daarom is het van belang om in deze periode:

  • In te zetten op predatorcontrole van kraaiachtigen. Tips om de bestrijding uit te voeren met Larsen-kooien vind je hier. Larsen-kooien zijn uitstekend geschikt ikv. de predatorcontrole op kraaien en eksters omdat ze goed werken om territoriale kraaien- en eksterparen weg te vangen. Vooral deze territoriale exemplaren zijn verantwoordelijk voor de predatie.
  • De bijzondere jacht op vos te melden bij ANB. Dit kan met een template dat HVV in dit kader heeft voorbereid. Indien geen negatief antwoord van ANB, kan de bijzondere jacht aanvatten op 15 mei. Bijzondere jacht is mogelijk in de periode 15 mei tem. 14 oktober. Naast afschot, kan je in deze periode ook legaal kast- en kooivallen (inclusief betonbuisvallen) gebruiken die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Zie deze reportage uit De Vlaamse Jager met tips voor het gebruik van kast- en kooivallen.

Voor de rest is RUST in deze periode van het allergrootste belang. Dit is vaak iets waar we als jagers weinig vat op hebben (recreanten, loslopende honden, landbouwwerkzaamheden, …), en iets dat in deze periode wel eens uit de hand durft te lopen. We kunnen enkel maar aanspreken en sensibiliseren. Met dit bord aan je fauna-akker blijven hopelijk wat extra honden aan de lijn….

Veel succes bij jullie werkzaamheden voor de patrijs in het voorjaar!

Met vriendelijke groeten,

Kathleen Vanhuyse
Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum

 

Joris
Namens het Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

UPDATE : Bijzondere jacht – Bestrijding : COVID-19

Beste allen,

De kogel is door de kerk. Vanaf nu kunnen alle activiteiten betreffende Bijzondere Jacht en de Bestrijding opnieuw worden beoefend (Let op de bijhorende voorwaarden zoals ‘Code goede praktijk’).

Het is aan te raden om de essentiële verplaatsing te verantwoorden. Zorg dat u het document ‘Besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2020.03’ steeds bij heeft.  Jullie kunnen je wapen dragen en eventueel de vallen opnieuw scherpstellen om de rechtbekken te reguleren !

 

Vergeet niet dat u steeds de vergunningen/aanvragen voor de Bijzondere Jacht en/of de Bestrijding bij u dient te hebben !
Download ze hier : (Beveiligd met wachtwoord!)

 

Weidmansheil

Hou het veilig, weidelijk en gezond !

Joris
Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Beveiligd: Documenten die u bij u dient te hebben bij de Bestrijding en Bijzondere Jacht

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Categories: Bestuur, Nieuws | Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Covid-19 : Jagen verboden !

Jacht, bijzondere jacht en bestrijding is tot nader order verboden.

 

Meer info op de site van HVV : Klik hier

 

Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Bijzonder bejaging – Aanvragen op WBE-niveau

Beste leden,

Via deze weg wensen wij jullie te informeren dat de aanvragen voor bijzondere bejaging gebeurden op WBE-niveau en dit voor volgende diersoorten :

1/Houtduif
2/Canadese gans
3/Damhert
4/Wild zwijn

Individuele meldingen dienen dus niet meer te gebeuren.

!! Er dient wel steeds minstens 1 preventieve maatregel toegepast te worden (code goede praktijk!) alvorens tot bijzondere bejaging over te gaan !! (zie formulieren die u dient bij te hebben en via mail kan aanvragen bij het Dagelijks Bestuur op wbe.vlaamseardennen@gmail.com)

Labels voor afschot damhert en everzwijn kunnen bij Roland of Quentin afgehaald worden.

 

Namens DB WBEVA
Joris

 

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Goedkeuring jachtplan WBEVA 2019-2020

Beste jagers,

Gelieve hierbij de goedkeuring jachtplan 2019-2020 terug te willen vinden.

Goedkeuring jachtplan 2019-2020

Weidelijke groet

DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Bestrijding rechtbekken – Vergunning tot 01/04/2025

Beste jagers,

Hierbij de Vergunning ‘Bestrijding rechtbekken’ geldig tot 01/04/2025 voor de ganse WBEVA.

Gelieve deze grondig na te lezen en ook de bijgaande voorwaarden na te leven,  oa Art 6 :
kopie bijhebben voor controlerende Overheid

Vergunning rechtbekken

 

Weidelijke groet

DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment