Doel

Het doel van deze website zit vervat in de doelstellingen van de WBE’s zoals van rechtswege vastgelegd:

de doelstellingen en werkingsprincipes zijn gericht op:

  • het wildbeheer;
  • de inpassing in en de meekoppeling met het natuurbehoud;
  • het verbeterd toezicht;
  • het principe van de samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders;
  • het principe van de vrijwilligheid van de samenvoeging van de afzonderlijke jachtterreinen;
  • het principe van het overleg met andere sectoren;

Vooral bij de principes (samenwerking jachtrechthouders en overleg andere sectoren) kan communicatie zeker een belangrijke rol spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *